Wat doet een Register Valuator?

Steeds vaker komt de titel Register Valuator voor in de jurisprudentie met betrekking tot waardebepalingen. Maar wat doet een Register Valuator precies?

Om te voorkomen dat  partijen zich achteraf benadeeld voelen kan een onafhankelijke waardebepaling uitkomst bieden. Mocht het geschil toch voor de rechter komen, dan heeft u een waarderingsrapport van een Register Valuator, met een gedegen onderbouwing van de waardebepaling. Dit vergroot uw kansen op een positieve uitspraak van de behandelend rechter. Uiteraard kunnen wij ook als partijadviseur voor u optreden, mocht het toch tot een geschil of gerechtelijke procedure komen.

Door wie

Een Register Valuator (RV) is een financieel deskundige met als specialisatie waardebepaling van ondernemingen ofwel business valuation. Een Register Valuator volgt hiertoe een behoorlijk intensieve tweejarige postdoctorale opleiding en wordt hierna opgenomen in het register van het NIRV.

De Register Valuator wordt door ondernemers en/of dga’s ingeschakeld, maar ook door advocaten en notarissen (bijvoorbeeld in het geval van een echtscheiding). Een Register Valuator kan optreden als vertegenwoordiger van een cliënt, als onpartijdige adviseur voor meerdere partijen of als arbiter. Bij onenigheid over de waarde van de aandelen biedt een bindend advies van een Register Valuator uitkomst.

Complexe transacties

Bij omvangrijke en complexe transacties zal de Register Valuator als waarderingsspecialist samenwerken met overige specialisten in het transactieteam. In mid-market transacties is de Register Valuator vaak de sparring partner voor zijn opdrachtgever en de belangenbehartiger. Tijdens onderhandelingen weet de Register Valuator exact in welke fase hij of zij overige specialisten moet inschakelen. Voorbeelden hiervan zijn specialisten op fiscaal en juridisch gebied. Naast activiteiten rondom bedrijfsoverdracht is de Register Valuator ook actief op het gebied van bedrijfsfinanciering, value based management, (des-)investeringsvraagstukken en andere aspecten van Corporate Finance.

Onafhankelijke waardering in geval van een bedrijfsoverdracht

In geval van een bedrijfsoverdracht is een onafhankelijke waardering verstandig. Bij overdracht van (de aandelen van) een onderneming zijn verschillende varianten te onderscheiden:

-       een strategische overname
-       een management buyout
-       uitkoop van een minderheidsaandeelhouder
-       bedrijfsopvolging bij een familiebedrijf
-       boedelscheiding (echtscheiding)
-       vererving, ofwel verkrijgen van aandelen door overlijden van de aandeelhouder

Voor een onafhankelijke en degelijk onderbouwde waardebepaling laat u deze uitvoeren door een Register Valuator.

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Telefoonnummer:*
Opmerkingen: