Verkoop Autobedrijf van Heukelem aan Century Autogroep
Verkoop Autobedrijf van Heukelem aan Century Autogroep
Verkoop van Zuiderplastics
Verkoop van Zuiderplastics
Arbo Unie verkoopt dochter Protekt aan G4S
Arbo Unie verkoopt dochter Protekt aan G4S
Arbo Unie verkoopt dochter BMD advies Zuid-Nederland
Arbo Unie verkoopt dochter BMD advies Zuid-Nederland
Verkoop meerderheidsbelang Flevorubber Compounding
Verkoop meerderheidsbelang Flevorubber Compounding

Fiscale waardebepaling

De fiscus beschikt over steeds meer up-to-date kennis van waarderen. Deze kennis wordt aangewend om de marktconformiteit van transacties te toetsen. De Belastingdienst is met name alert als het risico bestaat dat vermogensbestanddelen voor een te lage prijs worden overgedragen aan familieleden of werknemers. Bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie wordt getoetst of de prijs waarvoor de zoon of dochter de onderneming geheel of gedeeltelijk overneemt, niet te laag is gesteld. De fiscus kan zich op het standpunt stellen dat sprake is van schenking.

Werknemersparticipaties

Bij werknemersparticipaties is het van belang dat de fiscus geen verkapte loonuitdeling kan beargumenteren, waardoor de ondernemer en de werknemer met ongewenste heffingen geconfronteerd kunnen worden.

Concerns en groepsverbanden

Tevens richt de Belastingdienst haar aandacht op concerns en groepsverbanden, waarbinnen herstructureringen plaatsvinden. Het “verhangen” van een merknaam naar een andere vennootschap buiten Nederland is hiervan een voorbeeld. Tenslotte wordt in dit verband de transferpricing getoetst in concernverband.

Waarderingsrapportage

Voor al deze zaken kunt  u een waarderingsrapportage gebruiken als onderbouwing bij een eventuele discussie met de fiscus.  Door onze ervaring met o.a. waarderingen in rechtzaken worden onze rapportages zo ingericht, dat wij staan voor de uitkomst en de discussie met enige instantie graag voor u aangaan.

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Telefoonnummer:*
Opmerkingen:
Vraag onze klant naar zijn ervaring