Faillissement


Bij een onderneming die failliet is gegaan, is de curator verantwoordelijk voor het optimaliseren van de belangen van de boedel. De curator zal bekijken of de onderneming of een deel daarvan via een "doorstart" mogelijk meer opbrengt dan door de verkoop van de individuele activa. Register Valuators worden regelmatig ingeschakeld om de curator bij te staan bij de afwikkeling van een failliete onderneming. De Register Valuator heeft bij uitstek een deskundig oordeel over het toekomstperspectief van een onderneming en van deze expertise wordt graag gebruik gemaakt. Inschakeling van een Register Valuator geeft de curator de zekerheid dat hij bij de afwikkeling verantwoord handelt richting schuldeisers en eigenaren.

Tekort aan tijd en budget

Tijd en budget zijn na een faillissement beperkende factoren voor een curator. Er moeten snel beslissingen worden genomen en er is vaak weinig budget. Toch is het verstandig om minimaal de tijd te nemen om een Register Valuator een waardebepaling te laten uitvoeren. Bij een faillissement is een waardebepaling weliswaar vaak slechts indicatief; de rapportage geeft wel een oordeel over de economische (meer)waarde. Daarmee kan een curator de separatisten (vaak in ieder geval de bank) bewegen om geduld op te brengen en om haar zekerheden nog niet uit te winnen.

Second opinion / Fairness opinion

Hiernaast kunnen wij u eveneens van dienst zijn bij het beoordelen van een reeds uitgevoerde waardebepaling in de vorm van een second opinion of fairness opinion. Zijn de uitgangspunten goed getoetst? Is de gehanteerde methodiek logisch? Hoe is gekeken naar de toekomstverwachtingen? Wij nemen het rapport met u door en geven in klare taal aan welke zaken er in vermeld staan en eventueel welke gevolgen dit voor uw positie heeft.

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Telefoonnummer:*
Opmerkingen: