Verkoop Autobedrijf van Heukelem aan Century Autogroep
Verkoop Autobedrijf van Heukelem aan Century Autogroep
Verkoop van Zuiderplastics
Verkoop van Zuiderplastics
Arbo Unie verkoopt dochter Protekt aan G4S
Arbo Unie verkoopt dochter Protekt aan G4S
Arbo Unie verkoopt dochter BMD advies Zuid-Nederland
Arbo Unie verkoopt dochter BMD advies Zuid-Nederland
Verkoop meerderheidsbelang Flevorubber Compounding
Verkoop meerderheidsbelang Flevorubber Compounding

Waardebepaling aan- of verkoop

 

Bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername is een onafhankelijke waardebepaling essentieel. Zowel de overdragende als de overnemende partij heeft bepaalde toekomstverwachtingen voor het bedrijf. Ook hebben beide partijen vaak uiteenlopende ideeën over de risico's die de over te nemen onderneming loopt en neemt. Dit zorgt ervoor dat de waarde die de koper en de verkoper toekennen aan het bedrijf nogal uiteen kan lopen. Een waarderingsdeskundige zorgt bij een bedrijfsovername voor een deskundige waardebepaling en daarmee voor een goede onderbouwing van de vraagprijs als u besluit de aandelen van uw onderneming geheel of gedeeltelijk te verkopen. Ook als u voornemens bent een concurrent te acquireren dan wilt u goed inzicht hebben in de waarde die deze onderneming voor u heeft.

Een waardebepaling vanuit bedrijfseconomisch oogpunt heeft doorgaans een relatie met strategie. Doordat een waardebepaling per definitie uitgaat van toekomstverwachtingen, dwingt een dergelijke analyse u om na te denken over de te varen koers. Tevens geeft een waardebepaling inzicht in de zogenaamde value drivers of waardebepalende elementen van uw onderneming: waar verdient u nu eigenlijk uw geld mee? En hoe kunt u hier op sturen? Onze waardeanalyse brengt deze zaken helder voor u in kaart. Tevens kan deze analyse het begin zijn van het werkelijk sturen op waarde binnen uw onderneming, het Value Based Management. Onze adviseurs ondersteunen u graag bij het ontwikkelen van een dergelijke strategie.

Emotie versus ratio

Een bedrijfsovername gaat vaak gepaard met emotie. In veel gevallen heeft de ondernemer het bedrijf zelf opgebouwd. Daardoor voelen de onderneming en het personeel soms als zijn of haar “kindje”. Zeker bij de overdracht van familiebedrijven speelt emotie een grote rol. Emotie kan de perceptie van waarde behoorlijk vertroebelen. De waarderingsdeskundige brengt de ratio (terug) in het proces met een deskundige waardebepaling. Waarderingsdeskundige kan daarbij zowel door de overnemende als de overdragende partij worden ingeschakeld.

Waarde versus prijs

Een uitspraak als “uw onderneming is vier keer de winst waard” of “één maal de omzet” houdt weinig rekening met de toekomst en de omgevingsfactoren van een onderneming. Dit soort uitspraken houdt daarom in de praktijk nooit lang stand. Als u uw onderneming wilt laten waarderen door een professional, neem contact op met Van Oers.

De waarde van een merk

Een belangrijk onderdeel van uw verdiencapaciteit kan worden gevormd doordat u een sterk merk in de markt heeft kunnen zetten. Maar wat als u nu wilt weten hoeveel dit merk waard is? Of opgebouwde IP-rechten? Ook deze ongrijpbare elementen kunnen wij voor u waarderen.

Vragen over waardebepaling

Wellicht wil een van uw mede-aandeelhouders zijn aandelenpakket verkopen en vermelden de statuten dat u zijn pakket mag overnemen. Wat zou dan een fair bedrag zijn? Heeft het feit dat het bijvoorbeeld een minderheidsbelang betreft nog invloed op de waarde? Of wilt u zelf uw deel verkopen en weet u niet waar u een vraagprijs op moet baseren? Voor al deze vragen kunt u bij onze specialisten terecht.

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Telefoonnummer:*
Opmerkingen:
Vraag onze klant naar zijn ervaring