Gedeeltelijke overdracht aandelen Mooy Logistics
Gedeeltelijke overdracht aandelen Mooy Logistics

Nieuws Corporate Finance

Lees hier onze publicaties die we hebben geschreven over bedrijfsoverdracht, bedrijfswaardering en bedrijfsovername en bedrijfsverkoop in crisis tijden. Daarnaast zijn enkele persberichten opgenomen van bedrijfsoverdrachten waarbij Van Oers Corporate Finance betrokken was.

Uw bedrijf verkopen via een management buy-out 28-05-2013 Van een management buy-out (MBO) is sprake wanneer het bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door het management of andere medewerkers binnen de onderneming. Wanneer het management van de onderneming kwalitatief goed is en zij tevens het ondernemerschap ambieert, kan het management een interessante koper zijn. De huidige aandeelhouder en het management werken immers al samen en het management is reeds bekend met de onderneming, de bedrijfscultuur en de markt.
Investeerder: partner in business of financiering 27-03-2013 Steeds meer investeerders springen in het gat van overnamefinanciering. Maar een ondernemer moet niet vanwege de crisis deze financieringsbron aanboren, maar juist vanwege de toegevoegde waarde.
Van twee verschillende waardes naar één prijs 28-11-2012 Gedurende een overnametraject is het voor zowel koper als verkoper van belang om waarde en prijs van elkaar te onderscheiden. In de volksmond worden deze begrippen helaas nog vaak als synoniemen van elkaar gebruikt. De waarde van een onderneming wordt (rekenkundig) veelal bepaald op basis van de verwachte toekomstige geldstromen van de onderneming, welke worden afgezet tegen een bepaald risicoprofiel en rekening wordt gehouden met de tijdvoorkeur van geld. De prijs komt tot uitdrukking in de uiteindelijke koopsom die voor de onderneming wordt betaald. Deze hoeven echter niet aan elkaar gelijk te zijn.
Gepaste zorgvuldigheid bij due diligence 28-11-2012 Wanneer de eerste onderhandelingen tussen koper en verkoper hebben plaatsgevonden en beide partijen elkaar de hand hebben geschud, zullen de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een intentieovereenkomst. In deze intentieovereenkomst is doorgaans een ontbindende voorwaarde opgenomen waarin wordt gesteld dat een door koper uit te voeren ‘due diligence’ onderzoek tot bevredigende uitkomsten dient te leiden. Koper wil immers wel weten of alle informatie die hij van verkoper ontvangen heeft daadwerkelijk juist en volledig is.
Binden van DGA en sleutelfiguren na overname 28-11-2012 Een belangrijke risicofactor bij overnames is de vaak hoge mate van afhankelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Vooral binnen MKB bedrijven is deze situatie niet uitzonderlijk. De DGA heeft bijvoorbeeld vaak jarenlange relaties opgebouwd met de belangrijkste klanten en leveranciers. Een mogelijk risico hiervan is dat de “gunfactor” in de loop der jaren een steeds grotere rol is gaan spelen. Het is maar de vraag of deze klanten na een mogelijke overname nog steeds klant zullen blijven of dat zij na het vertrek van de inmiddels bevriende oud-eigenaar zich opnieuw gaan oriënteren in de markt. Kortom, doen zij zaken met de ondernemer of met de onderneming?
Verkopen in economisch slechte tijden 28-11-2012 In de huidige economische omstandigheden ontstaat bij veel ondernemers een onzekerheid over de vraag of dit wel het juiste moment is om over te gaan tot de verkoop van hun onderneming. Aanvankelijk hebben veel ondernemers deze plannen uitgesteld in de hoop op een snel economisch herstel. Nu het economisch herstel echter langer op zich laat wachten, zijn er veel ondernemers die niet langer willen en/of kunnen wachten met de verkoop van hun onderneming. Echter bestaat bij veel van deze ondernemers het gevoel dat hun onderneming momenteel minder op zal brengen dan na een economisch herstel, waardoor de beoogde verkoop alsnog wordt uitgesteld.
Aan wie kan ik mijn bedrijf verkopen? 28-11-2012 Een belangrijke vraag wanneer u uw bedrijf wilt verkopen is de vraag aan wie u wilt verkopen. Mogelijke kopers zijn globaal in vier categorieën te classificeren. Iedere categorie heeft bepaalde voor- en nadelen, welke onder meer consequenties kunnen hebben voor de verkoopprijs. Wat voor u goed is, is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. In deze column zullen per categorie de belangrijkste aspecten worden besproken die u kunnen helpen in de vorming van uw voorkeur en het maken van uw keuze.
Horizontaal Toezicht en bedrijfsovernames 28-11-2012 Misschien bent u bekend met ‘Horizontaal Toezicht’. Horizontaal Toezicht (hierna: “HT”) speelt ook in de overnamepraktijk en kan u voordelen opleveren mits u goed de spelregels toepast.
Controlled auctions: maximale verkoopopbrengst onder goede voorw 28-11-2012 Nu de activiteit op de fusie- en overnamemarkt weer begint aan te trekken, strategische kopers hun interne financiën terug op orde hebben en participatiemaatschappijen weer op overnamepad zijn, is ook de controlled auction weer steeds meer in trek. Een controlled auction is simpel gezegd een biedingsproces waarbij een verkoper zijn onderneming gelijktijdig te koop aanbiedt aan meerdere kandidaat-kopers. Het is een proces dat de verkoper in staat stelt om zijn verkoopopbrengst en verkoopvoorwaarden zo goed mogelijk te kunnen maximaliseren.
NewCo als oplossing voor impasse in onderhandeling 28-11-2012 Ondanks dat iedere onderhandeling anders is en je altijd te maken hebt met verschillende soorten mensen, worden alle onderhandelingen gekenmerkt door één overeenkomst. De verkoper wil doorgaans meer krijgen dan dat de koper wil betalen. Vaak wordt dit prijsverschil tussen koper en verkoper veroorzaakt door verschillende verwachtingen met betrekking tot de toekomst van de onderneming. De verkoper is er van overtuigd dat de grootste klant zeker nog vijf jaar klant zal blijven en dat de geprognosticeerde omzet voorzichtig is ingeschat, terwijl de koper er de voorkeur aangeeft hier ietwat conservatiever tegenaan te kijken en vaak beduidend meer beren op de weg ziet.
Met winst verdien je je investering niet terug 28-11-2012 In eerste opzicht lijkt bovenstaande titel paradoxaal. Net als dat het raar lijkt om bij een onderneming met € 100.000 winst te vragen of er ook geld verdiend wordt. Dat winst en verdienen niet per definitie hetzelfde is, blijkt uit verschillende boekhoudschandalen. Winst is immers een boekhoudkundig begrip en biedt derhalve ruimte voor manipulatie. In de Corporate Finance wereld wordt daarom vaak gekeken naar de “free cash flows” ofwel de “vrije geldstromen” van de onderneming. Deze zogeheten vrije geldstromen geven de werkelijke verdiencapaciteit van de onderneming weer.
Onderneming verkoopklaar maken 28-11-2012 In de fusie- en overnamemarkt wordt een flinke toename verwacht van het aantal ondernemers die hun onderneming willen verkopen. Een van de belangrijke oorzaken die aan deze verwachting ten grondslag ligt, is de grote omvang van het aantal ondernemers dat voortgekomen is uit de zogeheten Babyboom generatie. Deze generatie is op de leeftijd gekomen waarop zij het stokje willen overdragen aan hun opvolgers. Deze ontwikkeling is de afgelopen twee jaar door de economische crisis wat geremd, maar verwacht wordt dat dit door de aantrekkende economie de komende jaren sterk zal toenemen.
Ik wil wel verkopen, maar de tijd is nog niet rijp 21-11-2012 Ondanks wisselende geluiden over het al dan niet aantrekken van de economie, valt er in de fusie en overname markt de afgelopen maanden wel een duidelijke trend te bespeuren. En ditmaal een positieve. Het valt niet te ontkennen dat de fusie en overnamemarkt harde klappen heeft gehad en de activiteit van de markt het eerste halfjaar 2010 in schril contrast staat met de “gouden jaren”. Toch zijn de eerste tekenen van herstel duidelijk merkbaar.
Mid-Market Corporate Finance Advisory Team Of The Year (2012) 26-07-2012 Van Oers verkozen tot Corporate Finance Advisory Team Of The Year (2012).
Arbo Unie verkoopt dochter Protekt aan G4S 13-07-2012 Van Oers begeleidt Arbo Unie. G4S en Arbo Unie hebben op 10 juli 2012 overeenstemming bereikt over de overname van Protekt. Protekt is sinds 2000 actief als opleidingsinstituut in bedrijfshulpverlening, veiligheid en gezond werken. Deze dienstverlening past niet meer binnen de kernactiviteiten van Arbo Unie en daarom is de keuze gemaakt om Protekt onder te brengen bij een specialist op dit gebied.
Mister sneeuw met vijf keer ADHD 13-11-2011 De dagen worden korter en kouder. Ondernemend Nederland is druk in voorbereiding met activiteiten voor de wintermaanden. Vandaag deel 5 van een interviewserie: Nicky Broos van Skidôme.
Private equity heeft de tandartsenpraktijk ontdekt 28-10-2011 Private equity heeft de tandartsenpraktijk ontdekt. Recent kocht Bencis Capital Partners een meerderheidsbelang in Tandvitaal en kocht NPM Healthcare zich in Samenwerkende Tandartsen Nederland (STN). Van Oers Corporate Finance, Rassers Advocaten en Allen & Overy waren de dealmakers bij de overname van Tandvitaal.
Eerste123456Volgende »Laatste