Management Buy-Out Royal Dutch Bammens
Management Buy-Out Royal Dutch Bammens
Begeleiding van management verkoop bij de verkoop van UDB
Begeleiding van management verkoop bij de verkoop van UDB
Management Buy-Out Henningsen Nederland
Management Buy-Out Henningsen Nederland
Management Buy-Out Handelsonderneming Vlaming en Agrocentrum
Management Buy-Out Handelsonderneming Vlaming en Agrocentrum

Financiering Management Buy-Out

Met een sterke partner aan uw zijde kunt u veel gemakkelijker een financiering verkrijgen. Wij hebben het vertrouwen van banken en investeerder gewonnen door jarenlang eerlijk en open zaken te doen. Indien de uitkomst van de haalbaarheidsanalyse groen licht geeft ten aanzien van de Management Buy-Out, dan zorgen wij ons volledige netwerk in om uw financieringsbehoefte in te vullen.

Financieringsstructuur

Wij inventariseren de financieringsmogelijkheden met behulp van de haalbaarheidsanalyse welke is gebaseerd op een kwalitatieve beoordeling van de onderneming en een zorgvuldig opgestelde meerjarige prognose. Hierbij is het van belang dat de onderneming voldoende liquiditeitsruimte heeft om te investeren in kansen die zich voordoen. Op basis van de financieringsmogelijkheden zullen wij u adviseren over de optimale financieringsstructuur (verdeling bancair / participatiemaatschappij, aflossingstermijnen, e.d.).

Eigen inbreng

Het management toont haar commitment voor het slagen van de Management Buy-Out door zelf geld te investeren en/of borgstelling af te geven. Deze commitment is van groot belang voor het winnen van het vertrouwen van banken en/of investeerders. Zelfs al is de inbreng in verhouding met de koopprijs vaak beperkt.

Opstellen financieringsaanvraag

In een financieringsmemorandum presenteren we op heldere wijze de belangrijkste bedrijfsgegevens. Het financieringsmemorandum bevat onder andere de geschiedenis en achtergrond van de onderneming, de juridische structuur en eigendomsverhoudingen, de strategie, de genormaliseerde financiële gegevens inclusief prognoses, de aanwezige zekerheden en de financieringsbehoeften Het financieringsmemorandum dient voldoende informatie te bevatten voor een vermogensverschaffer om een goede analyse te kunnen maken van de onderneming en een oordeel te kunnen vormen over de financierbaarheid.

Selecteren financiers

Op basis van de gekozen financieringsstructuur zullen wij u een voorstel doen over de te benaderen financiers, zoals banken en/of participatiemaatschappijen. Aangezien het vertrouwen van de financiers in het Management Buy-Out team belangrijk is, zal u zelf de financieringsaanvraag nader moeten motiveren. De adviseur van Van Oers Corporate Finance zal tijdens de bespreking aanwezig zijn om samen met u de bank te overtuigen van de haalbaarheid van de Management Buy-Out en de daarbij behorende financieringsbehoefte.

Van financieringsvoorstel tot financieringsdocumentatie

Van Oers Corporate Finance zal de financiers verzoeken een kredietvoorstel uit te werken. Op basis van deze voorstellen zal onderhandeld worden over de voorwaarden, zekerheden en overeenkomsten. Wij begeleiden u actief bij het voeren van de onderhandelingen over de voorwaarden en beoordelen of de gemaakte afspraken op een juiste wijze worden vastgelegd in de financieringsdocumentatie.

Onafhankelijkheid van Van Oers Corporate Finance

Van Oers Corporate Finance is volledig onafhankelijk. Derhalve kunt u erop rekenen dat uw belangen optimaal gediend worden. Van Oers Corporate Finance beschikt over een uitgebreid netwerk van financiële instellingen voor het verstrekken van vreemd vermogen. Indien eigen vermogen gewenst is, kan gebruik worden gemaakt van de relaties van Van Oers Corporate Finance met investeringsmaatschappijen en informal investors.

10 meest gestelde vragen omtrent Management Buy-Out

Vraag deze Buy-Out Manager naar zijn ervaring