Verkoop van FietsNed aan Pon Holdings
Verkoop van FietsNed aan Pon Holdings
Verkoop van Tyrenet Midden-Brabant aan MBI kandidaat
Verkoop van Tyrenet Midden-Brabant aan MBI kandidaat
Verkoop van Vinke Display aan Schumacher Packaging GmbH
Verkoop van Vinke Display aan Schumacher Packaging GmbH
Verkoop van de Cepro Groep aan Indutrade Benelux
Verkoop van de Cepro Groep aan Indutrade Benelux

Verkoopfase bedrijfsverkoop aan derden

Voeren van onderhandelingen

Tijdens de besprekingen begeleiden wij u actief bij het voeren van de onderhandelingen. Uit onze ervaring blijkt dat uw onderhandelingspositie wordt versterkt doordat wij als buffer tussen verkoper en koper kunnen optreden. Hoewel het onze rol is u een objectief advies te geven, blijft u te allen tijde degene die beslist!

De onderhandelingsstrategie is gebaseerd op de analyse van de eigen onderneming, het aantal kopers en op de analyse van de verschillende kopers (bijv. synergievoordelen). Op basis hiervan kan onder andere bepaald worden of er gewerkt wordt met een overnameprijs of dat een biedingsprocedure wordt gestart.

Probeer altijd te onderhandelen op basis van een win-win situatie en wederzijds vertrouwen. De oplossing voor een verkooptransactie is vaak niet voor de hand liggend. Het is dus noodzakelijk creatief te zijn en te zoeken naar niet altijd even voor de hand liggende oplossingen.

Om misverstanden in het vervolgproces te voorkomen, is het raadzaam om tijdens de onderhandelingen alle belangrijke onderdelen van de transactie te behandelen, zoals de overnameprijs, de te verstrekken garanties, het moment dat de betaling van de overname prijs plaatsvindt, de meewerkperiode na overnamedatum, etc.

Opstellen intentieverklaring

Indien de koper en verkoper op hoofdlijnen akkoord zijn met de verkoopvoorwaarden is het verstandig de gemaakte afspraken vast te leggen in een intentieverklaring. Het voordeel van het opstellen van een intentieverklaring is dat het de kans op misverstanden in het verdere verkoopproces vermindert. Daarnaast kan het een belangrijke tijdsbesparing opleveren bij het opstellen van het uiteindelijke contract. Het opstellen van de intentieverklaring, waarbij vaak nog veel wordt onderhandeld, kan door ons worden gecoördineerd.

Door onze nauwe samenwerking met Van Oers Accountants en Belastingadviseurs kunnen wij u de structuur adviseren welke de fiscale impact van de transactie zo beperkt mogelijk houdt.

Het is raadzaam de intentieverklaring te laten opstellen door een transactieadvocaat. Een intentieverklaring is immers geen standaarddocument, maar altijd specifiek op de situatie toegesneden.

Vervolgens komen we tot de afrondingsfase van de bedrijfsverkoop

Fases bedrijfsverkoop aan derden
Vraag vrijblijvend stappenplan bedrijfsverkoop aan!
E-mailadres:*