Verkoop van FietsNed aan Pon Holdings
Verkoop van FietsNed aan Pon Holdings
Verkoop van Tyrenet Midden-Brabant aan MBI kandidaat
Verkoop van Tyrenet Midden-Brabant aan MBI kandidaat
Verkoop van Vinke Display aan Schumacher Packaging GmbH
Verkoop van Vinke Display aan Schumacher Packaging GmbH
Verkoop van de Cepro Groep aan Indutrade Benelux
Verkoop van de Cepro Groep aan Indutrade Benelux

Afrondingsfase bedrijfsverkoop aan derden

Coördineren due diligence onderzoek

Na het ondertekenen van de intentieverklaring, maar vóór het sluiten van de uiteindelijke koopovereenkomst, kan de koper in de gelegenheid worden gesteld om juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en administratie te verifiëren: een zogenaamd due diligence onderzoek.

Vaak wil de koper dat haar adviseurs verschillende gebieden onderzoeken, zoals financieel, juridisch, personeel en organisatie, milieu, fiscaal, verzekeringen, operationeel, etc. Het verzamelen van al deze informatie zonder medeweten en medewerking van de medewerkers is een tijdrovend traject. De informatie wordt verzameld in een (digitale) dataroom.

Indien de koper gedurende het due dilligence onderzoek zaken aantreft die niet bekend waren of anders zijn dan verwacht, kan dit leiden tot een vertrouwensbreuk, aanpassingen van de verkoopvoorwaarden of zelfs het niet doorgaan van de transactie. Het is van cruciaal belang om te voorkomen dat de koper “lijken” in de kast aantreft en dat alle negatieve aspecten van de onderneming bij de koper bekend zijn voorafgaand aan het onderhandelingsproces.

Onderhandelingen en opstellen overeenkomst

Wanneer het due diligence onderzoek geen onaangename verrassingen oplevert, kunnen de definitieve overnameovereenkomsten worden opgesteld. Als basis hiervoor dient meestal de intentieverklaring. Afhankelijk van de overnamestructuur worden verschillende overeenkomsten opgesteld. Allereerst de koop- verkoopovereenkomst en eventueel een managementovereenkomst, een leningovereenkomst en/of een huurovereenkomst.

In de overnameovereenkomst worden onder meer het soort transactie, de betalingswijze en de betalingstijdstippen vastgelegd. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de garanties. Mocht de koper na overname ‘lijken in de kast’ vinden, dan wil deze veelal verhaalsmogelijkheden hebben. Gezien de belangen die er op het spel staan en alle juridische valkuilen die er zijn, dienen ook de overnameovereenkomsten te worden opgesteld door een advocaat.

Closing

Dit is de dag dat de aandelen juridisch worden overgedragen aan de koper. Voor de verkoper is het ook een feestelijke dag. Een lang en soms zwaar traject is afgerond en de koopsom wordt betaald en overgeboekt; de verkoop is een feit!

Fases bedrijfsverkoop aan derden
Vraag vrijblijvend stappenplan bedrijfsverkoop aan!
E-mailadres:*