Financiering modernisering machinepark kaasmakerij
Financiering modernisering machinepark kaasmakerij
Financiering Grand hotel Ter Duin Burgh-Haamstede
Financiering Grand hotel Ter Duin Burgh-Haamstede
Financiering zuivel-fabriek geitenwei - en geitenmelkpoeder
Financiering zuivel-fabriek geitenwei - en geitenmelkpoeder
Uitgifte obligatielening sneeuwattractiepark Skidôme
Uitgifte obligatielening sneeuwattractiepark Skidôme
Verkoop belang Tandvitaal aan Bencis Capital Partners
Verkoop belang Tandvitaal aan Bencis Capital Partners

Bancaire financiering overname of groei

Wij kunnen u het aanvragen van een bancaire financiering, bij bijvoorbeeld de overname van een bedrijf, voor een groot deel uit handen nemen. We ondersteunen u bij het opstellen van de meerjaren begroting en wij kunnen voor u het financieringsmemorandum opstellen. Vanuit onze goede relaties met diverse banken helpen wij u met het vinden van de juiste bank en kunnen wij u goed adviseren over de kredietaanvraag om bijvoorbeeld uw overname te financieren.

Voorbereidingsfase bancaire financiering

Bepalen financieringsbehoefte

Om uw toekomstige financieringsbehoefte in kaart te brengen, dient u uw toekomststrategie goed voor ogen te hebben, bij voorkeur uitgewerkt in een ondernemingsplan. Aan de hand van het ondernemingsplan kan een meerjarenbegroting worden opgesteld. Deze begroting bestaat naast een resultaatbegroting uit een liquiditeitsbegroting, waarin onder andere toekomstige investeringen in activa en werkkapitaal zijn opgenomen. Op basis van de liquiditeitsbegroting kan de financieringsbehoefte worden bepaald.
Aan de hand van bij ons bekende bancaire normen kan een inschatting worden gegeven in hoeverre de financiering bancair haalbaar is. Indien noodzakelijk kunnen wij u ook ondersteunen bij het aantrekken van kapitaal middels bijvoorbeeld een participatiemaatschappij.

Opstellen financieringsmemorandum

Het financieringsmemorandum moet voldoende informatie bevatten om een financier inzicht te geven in de belangrijkste bedrijfsgegevens, de financieringsbehoefte en de financierbaarheid hiervan. In het financieringsmemorandum wordt ingegaan op de onderneming (activiteiten, klanten leveranciers, concurrenten, etc), de liquiditeitsbegroting met toelichting en de invulling van de financieringsbehoefte.
Op basis van de haalbaarheidsanalyse en uitkomst van de onderhandelingen dient de mogelijke financieringsstructuur te worden bepaald. Wat is de omvang van de financiering, welke financieringsvormen worden aangevraagd (langlopende leningen, financial lease, factoring, rekening courant, mezzanine etc.) en wat zijn de daaraan gekoppelde looptijden. Over al deze aspecten kunnen wij u adviseren.

Financieringsfase

Benaderen banken

Het financieringsmemorandum kan worden neergelegd bij één of meerdere banken. Dit leidt tot een optimale marktwerking. De in onderling overleg geselecteerde financiers zullen het financieringsmemorandum ontvangen, waarna wij een kennismakingsgesprek zullen arrangeren.
In dit gesprek kan alle verdere informatie worden verstrekt die de financier nodig heeft om de kredietaanvraag te analyseren. Op basis van de verstrekte informatie zullen wij de financier verzoeken zijn interesse te concretiseren door middel van een kredietvoorstel.

Beoordelen kredietvoorstellen

De ontvangen kredietvoorstellen zullen wij analyseren, waarbij wij naast de tarifering kijken naar de omvang, de zekerheden en de flexibiliteit. In gezamenlijk overleg zal worden besloten met welke financier verder het proces wordt ingegaan en het kredietvoorstel zal worden afgesloten.

Vraag vrijblijvend plan van aanpak bancaire financiering aan
E-mailadres:*
Vraag onze klant naar zijn ervaring