De RV als specialist én klankbord van de ondernemer

11-10-2016

Business valuation is een relatief jong vakgebied waar in de toekomst alleen maar meer behoefte aan is. Hoe gaat het vak zich de komende jaren ontwikkelen? 4 vragen aan Marius van Prooijen, directeur van het NIRV.

Hoe nieuw is business valuation?
“Het waarderen van ondernemingen is op zichzelf natuurlijk niet nieuw. Er werd altijd al een prijs geplakt op bedrijven. De wijze waarop dat gebeurde staat wel ver af van de manier waarop waarderingsspecialisten dat tegenwoordig doen. Vroeger werd gezegd, uw bedrijf is vier keer de winst waard. Maar daar heeft bijvoorbeeld een vliegtuigbouwer die tien jaar bezig is met de ontwikkeling van een nieuw prototype zonder één product te verkopen, weinig aan. Tegenwoordig liggen economische uitgangspunten ten grondslag aan een goede waardebepaling. Dat is relatief nieuw. Het betekent dat een Register Valuator analyseert hoe het bedrijf nu in de markt staat, welke activiteiten waarde creëren en wat die activiteiten in de toekomst gaan opleveren.”

Hoeveel Register Valuators telt Nederland?
Er zijn ongeveer 250 RV’s bij het NIRV ingeschreven. Zij hebben de opleiding Business Valuation gevolgd aan de Rotterdam School of Management of het Tilburg Institute for Advanced Studies. Daarna hebben ze in een assessment bij het NIRV aangetoond dat ze de theorie kunnen combineren met praktijkkennis. De kwaliteit is dus hoog. Naarmate het bedrijfsleven meer bekend raakt met de beroepsgroep, zal het aantal RV’s blijven stijgen.

Hoe gaat het vak zich de komende tijd ontwikkelen?
De RV wordt als specialist op het gebied van waarderingsvraagstukken inmiddels goed gevonden. Ik verwacht dat we daarnaast vaker bij de ondernemer aan tafel zullen zitten om te adviseren over strategische bedrijfsvoering en investeringen. Onze beroepsgroep gaat, naast het (eenmalig) acteren in bijvoorbeeld fusies en overnames, meer fungeren als klankbord van de ondernemer.

De RV als specialist én klankbord?
Klopt. Door technologische ontwikkelingen is veel boekhoudkundig werk geautomatiseerd. Het accent komt nu te liggen op de analyse. Wat doe je met die cijfers? De RV voert voor een waardebepaling gedetailleerde analyses uit. Analyses die bijvoorbeeld heel gericht laten zien welke activiteiten winstgevend zijn, en welke niet. Ik voorzie dat het bedrijfsleven meer van die kwaliteit gebruik gaat maken en de RV zal inzetten als adviseur die de focus zet op waardecreatie.

Voor meer informatie over de valuation desk van Van Oers Corporate Finance, klik hier

Terug

Register Valuators van Van Oers Corporate Finance:

 

Alexander den Boer
Director Corporate Finance +31(0)6 517 11 822 +31(0)76 53 03 838