De overdracht van het familiebedrijf

01-08-2016

Familiebedrijven vormen de ruggengraat van onze economie. Desondanks hebben familiebedrijven constant te kampen met allerlei externe factoren, zoals veranderingen in de economie, wijzigende klantbehoeften, invloed van overheidsbeslissingen en concurrentie. Als je daarbij ook nog de hectiek van de onderlinge persoonlijke familieverhoudingen meeneemt wordt het leven van dergelijke ondernemers behoorlijk gecompliceerd.

In 2010 bereikten de eerste babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd. Echter op dat moment verkeerde onze economie in een recessie waardoor het gros van de ondernemers nog geen tijd had überhaupt na te denken over hun pensioen. Zij waren bezig hun onderneming de crisis te laten overleven.

Nu de economie de weg naar boven lijkt te hebben gevonden wordt het tijd om serieus na te gaan denken over opvolging binnen het familiebedrijf en een welverdiende oudedag voor de DGA.

De vraag die zich voordoet is hoe goed men hierop is voorbereid? Volgens recent onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat 62% van de DGA’s voornemens is om binnen 10 jaar het bedrijf over te dragen. Echter 65% blijkt nog geen inzicht te hebben in hun inkomen en de vermogenspositie na overdracht en 51% blijkt nog niets aan estate planning te hebben gedaan.

Dit zijn toch wel schokkende uitkomsten voor een generatie die van plan is het familiebedrijf binnen afzienbare tijd over te dragen. Hoewel dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de Verenigde Staten, is de verwachting dat de uitkomsten in Europa en Nederland niet heel veel anders zullen zijn.

Stelt u zichzelf wel eens de vraag hoe uw oudedag eruit ziet?

 

Terug

Vragen? Bel ons:

Alexander den Boer
Directielid Corporate Finance +31(0)6 517 11 822 +31(0)76 53 03 838