Horizontaal Toezicht en bedrijfsovernames

28-11-2012

Misschien bent u bekend met ‘Horizontaal Toezicht’. Horizontaal Toezicht (hierna: “HT”) speelt ook in de overnamepraktijk en kan u voordelen opleveren mits u goed de spelregels toepast.

Wat is Horizontaal Toezicht en wat zijn de voordelen?

HT is een systeem van controle op de naleving van fiscale regels door bedrijven dat door de fiscus wordt ingezet en door uw accountant wordt uitgevoerd. Kortgezegd komt het er op neer dat indien uw bedrijf onder HT valt, u in principe geen belastingcontroles meer krijgt. De fiscus vertrouwt er dan namelijk op dat u of uw accountant zelf alle fiscaal relevante gebeurtenissen bij de fiscus melden. In HT staan vertrouwen, transparantie, gelijkwaardigheid en erkenning van wederzijdse belangen centraal. Ook dienen u en uw accountant aan kwaliteitseisen te voldoen; u moet fiscaal ‘in control’ zijn.

Aan HT zijn ons inziens 3 belangrijke voordelen verbonden: zekerheid, snelheid en imago. Door deel te nemen aan HT weet u (nagenoeg) zeker dat u geen belasting-controles meer krijgt en dat uw aangiftes en verzoeken vooroverleg fiscale issues, snel door de fiscus worden afgewikkeld. Bovendien staat u bekend als een bedrijf dat de regelgeving correct naleeft. Daarbij is het gelukkig nog steeds zo dat u fiscaal optimale standpunten kunt innemen mits u die op voorhand overlegt met de fiscus.

Wat betekent Horizontaal Toezicht bij bedrijfsovernames?

Ingeval u uw onderneming verkoopt, zijn de voordelen van HT snel duidelijk. Koper loopt geen fiscale risico’s voor het verleden en u staat bekend als een transparant, professioneel bedrijf. Bij een boekenonderzoek zal de reikwijdte van de onderzoekende account op fiscaal vlak zich dan ook veelal kunnen beperken tot inzage in de HT correspondentie én een controle of ook inderdaad alle fiscale issues zijn voorgelegd. Koper zal wel altijd zélf willen vaststellen hoe u met HT bent omgegaan.

De gevolgen ingeval u een bedrijf gaat overnemen, zijn uiteenlopender. We zullen als voorbeeld ingaan op de situatie dat u als Koper wél en de Target níet onder HT vallen.

Als u als Koper HT toepast en de Target niet, kan dat betekenen dat u risico’s die blijken tijdens een overnameonderzoek zult moeten melden als de koop doorgaat waar dat in niet-HT situaties niet zo is. Dat kan betekenen dat fiscale risico’s sneller naar boven komen en dat richting Verkoper, dat gevolgen zal kunnen hebben. Het is goed om daar vroegtijdig tijdens het overnameproces bij stil te staan. Daarbij kan het bijvoorbeeld raadzaam zijn, direct bij Verkoper te melden dat u onder HT valt en (mogelijk) alle risico’s tijdens een overnameonderzoek zult (moeten) melden. U krijgt dan niet later een discussie met de (advocaat van) Verkoper dat u teveel bij de fiscus heeft gemeld.

Horizontaal Toezicht en Overnames; een afweging

Of u nu als Verkoper of als Koper onder HT valt, de voordelen kunnen beduidend zijn. Zekerheid over fiscale gevolgen is in een sowieso complex proces als een bedrijfsovername, zeer gewenst. Mocht u nog niet onder HT vallen, bespreek dit dan met uw accountant zodat ook een verkoop van uw bedrijf of de aankoop van een bedrijf daarmee gebaat kan zijn. Ingeval bij 1 van partijen HT speelt, bent u zich dan bewust van dat feit zodat u daar goed mee om gaat.

Terug

Auteur van dit artikel: