Hoe zorgt u dat uw werknemers een overname steunen?

18-11-2015

Werknemers zijn meestal niet blij met de aankondiging dat het bedrijf in andere handen overgaat. Alleen als het bedrijf al jaren een verwaarloosd onderdeel is - omdat het geen deel uitmaakt van de kernactiviteiten - zien werknemers nog wel eens opgelucht uit naar een nieuwe eigenaar die wel kansen ziet voor de onderneming. 

Strategische overname 
Maar ook dan zorgt een aanstaande overname nog steeds voor veel onzekerheid. Bijvoorbeeld als het bedrijf wordt overgenomen door een strategische partner: 

  1. Baanverlies: blijft werkgelegenheid behouden of sneuvelen er arbeidsplaatsen als gevolg van synergievoordelen? (het geheel geeft minder werk dan de som der delen)? 
  2. Beloning: Hoe zijn straks mijn arbeidsvoorwaarden (en wat gebeurt er met mijn perspectief)? 
  3. Kwaliteit van werken: 
  • Wie wordt straks mijn baas? 
  • Hoe wordt straks de nieuwe bedrijfscultuur?
  • Is er bij de nieuwe eigenaar ruimte voor onze manier van werken?

Private equity overname 
Als de overnamepartij geen strategische partner is, maar een financiële partner maakt het personeel zich minder zorgen over beloning en kwaliteit, maar daar komen andere onzekerheden voor terug: onzekerheid over de schuldenlast na overname en onzekerheid over de rendementsdoelstelling (en de wijze waarop die moet worden gerealiseerd). 

Niet zelden wordt uitgebreid informatie verschaft over de omvang van het investeringsfonds van de investeerder om te onderstrepen dat de financiering van de transactie geen enkel probleem is. Dat die investeerder voor het investeringsvehikel (“Newco BV”) dat de onderneming daadwerkelijk koopt, vooral geleend geld gebruikt en liefst zo weinig mogelijk van zijn enorme investeringsfonds, blijft daarbij onderbelicht. Soms wordt niet eens informatie verstrekt over de financiële ratio’s die zijn  overeengekomen met verstrekkers van vreemd vermogen, laat staan dat daarover met de OR (aanvullende) afspraken worden gemaakt (bijv. over dividendbeleid). 

Bij overnames met veel leverage, zoals bijv. ook management buy outs, is het gevoel van werknemers dubbel: minder onzekerheid over arbeidsvoorwaarden, bedrijfscultuur, manier van werken, maar grote onzekerheid over de schuldenlast. Om rente te betalen en schuldenlast te verminderen is een belangrijk deel van de toekomstige cash flow nodig. 

Waarde enthousiast personeel 
Om personeel werkelijk enthousiast te krijgen is het wegnemen van ongerustheid onvoldoende. Een afscheidsbonus voor het personeel helpt bij het accepteren van de overname, maar geeft niet meer vertrouwen in de nieuwe eigenaar. Een change of control clausule voor personeel (voor als de onderneming na een overname weer wordt doorverkocht) kan voor een deel het gevoel wegnemen “dat de koper alleen maar koopt om er binnen korte tijd veel geld aan te verdienen”. 

Maar als werknemers ook kunnen profiteren van succes door winstdeling of een vorm van werknemersparticipatie brengt de overname niet alleen risico’s maar ook kansen. Er zijn voorbeelden van zeer geslaagde buy-outs waar werknemers voor een deel klein of een groter deel met (certificaten van) aandelen participeerden. 

Een koper die gebakken lucht verkoopt kan niet rekenen op gemotiveerde mensen en betaalt de rekening daarna. Of hij stuit op een Ondernemingsraad die wel gaat proberen zich tegen een overname te verzetten (of tegen de gevolgen daarvan).

Meer weten over de mogelijkheden om uw werknemers enthousiast te maken over uw toekomstplannen? Neem contact met ons op:

Terug

 

Adviseur betrokken bij dit artikel: