Meer deals door consumentenvertrouwen en focus op kernactiviteit

14-09-2015

Na jaren van recessie en een moeizame transactiemarkt deed zich in 2014 en 2015 een scherpe stijging voor in de fusie- en overname (M&A) activiteiten op veel Europese markten

De belangrijkste factoren voor de versnelling in deal activiteit zijn de positieve economische vooruitzichten en marktomstandigheden, die tot een toename van het consumentenvertrouwen leidden. Tegelijkertijd nam de activiteit toe omdat ondernemingen de vruchten konden plukken van hun kostenbesparingsprogramma's en de liquiditeit die zich op hun balans had opgehoopt gingen investeren. Deze investeringen werden mede gedreven door de lage rentetarieven.

Als we kijken naar het staartstuk van 2015 en het jaar 2016, zal deze trend zich naar verwachting voortzetten. Deels dankzij de bovengenoemde factoren, maar ook door de tendens van organisaties om zich nog meer op hun kernactiviteiten te concentreren. Die tendens wordt ondersteund door diverse recente aankondigingen van ondernemingen om delen van hun activiteiten af te splitsen of af te stoten om meer focus aan te brengen en liquiditeit vrij te maken. Daarnaast is ook de juiste tijd aangebroken voor ondernemers die invulling dienen te geven aan hun opvolging.

Vanzelfsprekend zijn er verschillen aan te wijzen tussen de bedrijfstakken; de sectoren die in 2014 het meest actief waren, zoals financiële dienstverlening, technologie, media, communicatie en gezondheidszorg, zullen dat in 2015/2016 naar verwachting blijven. Verder wijzen de prognoses erop dat Private Equity vaker ook portfolio bedrijven zullen verkopen als gevolg van de relatief hogere waarderingen van ondernemingen. 

Is een gestructureerde aanpak voor overnames nodig?

Als je bedenkt dat de omvang van de transacties verder zou kunnen toenemen of dat ondernemingen meerdere deals tegelijkertijd gaan uitvoeren, is een gestructureerde M&A-aanpak meer dan ooit nodig om de risico's te beheersen die samenhangen met het doen van transacties. Dit soort transacties vereist een robuust plan en duidelijke synergie casus om de deal te kunnen sluiten en waarde te kunnen realiseren.

In onze ervaring weten de ondernemers die zich tot ‘serie-overnemers’ hebben ontpopt, dat het belangrijkste element van een overname de combinatie is van zorgvuldige waardering van de transactie en een goed ontworpen integratieplan. Als het gaat om de waardering wordt de beoordeling van toekomstige opbrengsten en kwesties rond de kwaliteit van de geldstromen als moeilijkste punten zien. Hoewel in het algemeen de gedachtegang wordt gevolgd dat behoud van klanten en expansie de meest uitdagende taken zijn als het gaat om succesvolle integratie van een onderneming, is het realiseren van een culturele klik eveneens een belangrijke opgave.

Realiseren van het potentieel van een transactie

Ondernemers moeten hun doelstellingen op lange termijn afwegen tegen de winst op korte termijn en de integratieactiviteiten, zonder de dagelijkse bedrijfsactiviteiten uit het oog te verliezen. Dit vereist een goed gestructureerde strategie met een uitgestippeld plan van aanpak vanaf de eerste dag en een routekaart voor de eerste 100 dagen. Deze strategie dient ook een prioritering in de planning aan te brengen en een basis te leggen voor voortgaande groei in de toekomst.

Dat klinkt ingewikkeld, en dat is het eigenlijk ook. Het is echter wel essentieel na een fusie, aangezien in het huidige economische landschap de gezondheid van een onderneming of zelfs haar overleving vaak afhangt van een succesvolle fusie. En gezien de toegenomen M&A-activiteit, die dit jaar alleen maar verder zal stijgen, luidt een elementair advies: denk eerst na over de fundamentele beslissingen en begin daarna in een vroeg stadium met de planning van belangrijke integratiestappen na de fusie.

Bent u benieuwd hoe onze klanten onze toegevoegde waarde tijdens M&A trajecten ervaren?

Terug

 

Adviseurs betrokken bij dit artikel: