Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij bedrijfsovername

19-08-2015

Door een fusie of een bedrijfsovername worden bepaalde werknemers vaak overbodig en dus is de nieuwe werkgever ze liever kwijt dan rijk om de (noodzakelijke) besparing in loonkosten ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Bij noodgedwongen ontslag kan de ondernemer een beroep doen op ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Hiervoor dient een ontslagvergunning bij het UWV te worden aangevraagd.

Wat zijn bedrijfseconomische redenen?

Bij de aanvraag voor een ontslagvergunning maakt de ondernemer de bedrijfseconomische redenen van het ontslag aannemelijk. Bijvoorbeeld: een slechte financiële situatie, werkvermindering (acuut of geleidelijk), organisatorische redenen (reorganisatie), technologische veranderingen, beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsverhuizing of het vervallen van (loonkosten)subsidie. De ontslagaanvraag zal in een aantal situaties moeten worden onderbouwd met cijfermatige gegevens, zoals de winst- en verliesrekening, balans, omzetcijfers en/of een accountantsverklaring. Afhankelijk van de aard van de bedrijfseconomische reden zullen meer of minder financiële gegevens noodzakelijk zijn. Is er sprake van een reorganisatie, dan moet worden aangegeven in hoeverre de onderneming er anders uit komt te zien.

Wanneer is er sprake van een collectief ontslag?

Krijgen 20 of meer werknemers ontslag om bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld door een reorganisatie? Dan is er sprake van collectief ontslag. De werkgever moet dan eerst de vakbonden en de ondernemingsraad raadplegen. En het ontslag moet worden gemeld bij UWV. Bij de melding moet de ondernemer een aantal vaste gegevens meesturen aan het UWV. Het maakt niet uit hoe de ondernemer komt tot ontslag. Dit kan met wederzijds goedvinden, maar ook door ontbinding via de kantonrechter of het volgen van de ontslagprocedure bij het UWV. Als achteraf blijkt dat een werkgever de verplichting niet heeft nageleefd, dan is de opzegging (ook al is er toestemming van UWV) vernietigbaar. Dat geldt ook bij een beëindiging met wederzijds goedvinden. 

Krijgt u als ondernemer te maken met (noodgedwongen) ontslag van één of meer van uw medewerkers, dan is het toch altijd een goed idee om een jurist in te schakelen om te bekijken wat uw mogelijkheden zijn. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens van onze afdeling arbeidsrecht.

Terug

 

Specialist betrokken bij dit artikel:

 

David van Nassau
Manager juridisch advies +31(0)6 234 73 807 +31(0)76 50 25 700