Omstreden registratie van eigenaren familiebedrijven

09-06-2015

Aandeelhouders van familiebedrijven worden in de loop van 2017 opgenomen in een publiek toegankelijke databank.

Dit is het gevolg van de aanvaarding van een nieuwe anti-witwas richtlijn door het Europese Parlement. 

Privacy

De nieuwe maatregel stuit op grote bezwaren van familiebedrijven. Zij worden verplicht om alle aandeelhouders met een belang van 25% of meer te laten inschrijven in een openbaar register. De privacy van de families is daarmee niet langer gewaarborgd, zo stellen de bedrijven.

De grootaandeelhouders moeten hun naam opgeven, samen met hun geboortemaand en geboortejaar (niet de geboortedag). De registratie omvat verder de nationaliteit en het land waar de aandeelhouder woont. Ook de aard en omvang van het belang wordt geboekstaafd, zo blijkt uit een nieuwsbrief van advocatenkantoor Loyens & Loeff aan cliënten.

Het kantoor bevestigt dat de richtlijn 'verstrekkende gevolgen kan hebben' voor de privacy van betrokken personen.

'Keurslijf'

FB Ned, de vereniging die de belangen van familiebedrijven in Nederland behartigt, noemt het publieke register een zeer ongewenst neveneffect van de anti-witwasrichtlijn. 'Vrijwel alle bedrijven worden in een keurslijf gedwongen om een enkele witwasser te traceren', zo stelt FB Ned, eerder dit jaar in een notitie.

De belangenvereniging zet vraagtekens bij de effectiviteit van de maatregel en wijst erop dat bedrijven hun zetel kunnen verplaatsen naar buiten de EU. Op die manier kunnen ze de nieuwe bepalingen ontlopen.

Kinderen

Zakenfamilies zijn vooral bang dat hun kinderen gevaar gaan lopen door het openbare karakter van de nieuwe databank. Familiebedrijven zijn op de lange termijn gericht en hebben de gewoonte om de jonge generatie in een vroeg stadium aandeelhouder te maken. 'Vanuit privacy en veiligheidsoverwegingen is het zeer ongewenst dat kinderen zo in openbare registers terecht komen', waarschuwt FB Ned. De organisatie wijst erop dat scholen ook niet openbaar mogen maken welke leerlingen er staan ingeschreven.

Familiebedrijven vinden registratie van individuele aandeelhouders slechts aanvaardbaar als de gegevens vertrouwelijk blijven. Alleen politie en justitie zouden onder bepaalde voorwaarden inzage mogen krijgen.

Sargentini

Volgens GroenLinks-politicus Judith Sargentini, de bedenker van het register, moeten de persoonlijke gegevens boven tafel komen om belastingontduiking effectief te kunnen aanpakken. Zij ziet geen reden om familiebedrijven vrijstelling te verlenen van de registratieplicht.

De nieuwe richtlijn zal naar verwachting deze zomer worden vermeld in het Publicatieblad van de EU. Twintig dagen later treedt de regeling dan in werking. De lidstaten hebben vervolgens twee jaar de tijd om de richtlijn op te nemen in nationale wetgeving. Loyens & Loeff verwacht daarom dat de nationale registers in de loop van 2017 worden ingesteld. 

Terug