Management Buy-out, het mooiste wat het management kan overkomen

07-04-2015

Stel: U bent alleen of met meerdere personen actief als management van een onderneming. Het kan zijn dat de huidige DGA op een bepaalde leeftijd is en erover nadenkt zijn bakens buiten de onderneming te gaan verzetten. Al jaren droomt u ervan om ooit zelf te ondernemen. Heeft u weleens aan de mogelijkheid van een management buy-out gedacht?

Van een management buy-out (MBO) is sprake wanneer een bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door het zittende management of andere medewerkers binnen de onderneming. Voor de huidige DGA kan het management een interessante koper zijn. Voor u als management doet zich een grote kans voor om uw droom te verwezenlijken!

Een reële optie en een prachtige kans

De elementen om een MBO te laten slagen, zowel vanuit kopers- als verkoperperspectief, zijn reeds ruimschoots aanwezig.

  • Uw ambitie tot koop heeft een grote kans van slagen doordat u reeds met de DGA heeft samengewerkt en elkaar nauw kent. Bij de start van het onderzoeken van een MBO wordt vaak in een vroeg stadium door beide partijen het vertrouwen uitgesproken. In uw positie als management kunt u het voordeel hebben dat u de gunfactor krijgt toebedeeld door de DGA.
  • Voor de DGA is de vertrouwelijkheid bij een voorgenomen verkoop aan het management beter beschermd, zodat eventuele onrust binnen en buiten de onderneming tot een minimum beperkt kan blijven.
  • Als management kent u de onderneming, de bedrijfscultuur en de markt als geen ander. Uw team bestaat reeds uit een juiste mix van mensen (financieel, commercieel, operationeel) met wie u de onderneming na overname optimaal kan aansturen.
  • Afhankelijk van de wijze waarop u als management door de DGA bent gekend in de diverse (financiële) aandachtsgebieden van de onderneming zou een MBO het boekenonderzoek (due diligence) kunnen vereenvoudigen en daarmee het overnameproces kunnen versnellen. Dit is voor beide partijen voordelig.
  • Een overdracht aan het management leidt tot stabiliteit. Leveranciers en klanten zijn al bekend met het management en doen vaak al jaren zaken met het managementteam. Een voordeel hierbij is het verlaagde risico dat sleutelfiguren de onderneming zullen verlaten. Bij een verkoop aan derden bestaat altijd het risico op een zogeheten ‘management walkout’.

Beperkte middelen

U komt uit loondienst dus bestaat de kans dat de middelen voor een overname beperkt zijn.

Traditionele financiers stellen sinds de financiële crisis strengere eisen aan een financiering. Vandaag de dag wordt er derhalve veelvuldig van diverse mogelijkheden gebruik gemaakt om de financiering rond te krijgen:

  • Een gedeelte van de koopsom kan door de verkoper (DGA) worden omgezet in een (achtergestelde) lening. Verkoper is hier doorgaans toe bereid doordat er door de jarenlange samenwerking een goede vertrouwensband is ontstaan tussen de verkoper en het management. Deze vertrouwensband geeft verkoper meer comfort dan wanneer verkocht wordt aan een derde die bijvoorbeeld een gedeelte van de koopsom variabel stelt in de vorm van een earn-out.
  • Investeringsmaatschappijen worden steeds meer gezien als een betrouwbare partner, die enerzijds investeren met kapitaal en anderzijds met hun kennis en netwerk. Er bestaan hierin vele ‘smaken en kleuren’. Momenteel hebben investeringsmaatschappijen veel kapitaal beschikbaar voor MBO’s waarbij een sterk management acteert met een duidelijke visie.
  • Ondanks dat veel ondernemers ervaren dat banken strengere eisen stellen aan financieringen, is er wel degelijk kapitaal beschikbaar voor (overname)financieringen. Door uw sterk aanwezige kennis van de onderneming zijn banken eerder bereid te financieren. In de huidige tijd geldt als belangrijke voorwaarde dat de bank niet de enige partij is die het risico draagt. Het zal hierbij helpen wanneer u ‘naar wil en vermogen’ commitment toont. Tevens zal het helpen indien er andere externe financiers aan boord zijn (DGA via achtergestelde lening of investeringsmaatschappijen).
  • Als u als management weinig zekerheid kan bieden kan de overheid borg staan via de regeling Borgstelling MKB Kredieten tot een bedrag van € 1.500.000. Dit helpt u als management om de overname of groei van de onderneming te bewerkstelligen.

Bent u zich als management bewust van uw mooie positie? Heeft u als management de ambitie op een dag ondernemer te zijn? Onderzoek de mogelijkheden, laat u goed adviseren en maak uw droom werkelijkheid!

Terug

Specialist betrokken bij dit artikel:

 

Winand Leenaars
Transactiemanager +31(0)6 248 91 977 +31(0)76 53 03 838