Hoe een adviseur u voor kostbare misstappen kan behoeden

21-11-2014

Indien u van plan bent om een bedrijf  te gaan overnemen, dan is dat een grote stap. Bij een bedrijfsovername komen veel dingen kijken waar u als ondernemer of ondernemer in spé niet dagelijks mee te maken heeft. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een zoekprofiel, in kaart brengen van overnamekandidaten, beoordelen van geheimhoudingsverklaringen, due diligence onderzoek en de contracten. Het is aan te raden om hiervoor een adviseur in de arm te nemen.

In kaart brengen overnamekandidaten

Allereerst is het belangrijk om samen met een overnameadviseur de acquisitiestrategie te bepalen om vervolgens een zoekprofiel op te stellen. Aan de hand van het geconcretiseerde zoekprofiel wordt door de overnameadviseur een zoekopdracht uitgevoerd. Hierdoor kunt u zich blijven bezighouden met uw huidige activiteiten. Daarnaast is de overnameadviseur vaak geabonneerd op doelgerichte elektronische databases en beschikt de overnameadviseur over een uitgebreid netwerk van zakelijke dienstverleners, waar het zoekprofiel kan worden neergelegd. 

Benaderen overnamekandidaten

U bepaalt samen met uw overnameadviseur welke wijze van benaderen zal worden gehanteerd. Om uw anonimiteit in het beginstadium te waarborgen, zal de overnameadviseur de contacten leggen. Bij serieuze interesse zal dan een gesprek met u worden ingepland. Met name in kleine nichemarkten kan u er belang bij hem om overnamegeruchten zoveel mogelijk op de achtergrond te houden.

De onderhandelingen

Wanneer u in de onderhandelingsfase bent beland is het aan te raden om niet zelf te onderhandelen. Onderhandelen is een vak apart en het is dan ook het verstandigst dit door een expert te laten doen. Daarnaast kan de overnameadviseur elke gewenste rol voor u innemen en als buffer fungeren tussen u en de verkoper(s).

Financiering

Het bepalen en uitwerken van de financieringsbehoefte is een complexe en tijdrovende bezigheid. Een overnameadviseur stelt voor u een financieringsmemorandum op. Dit document bevat voldoende informatie om voor een mogelijke financier een goede analyse te kunnen maken en een oordeel over de financierbaarheid te kunnen vormen. Het voordeel voor u is dat een mogelijke financier zeer vroegtijdig de financierbaarheid van een overname kan inschatten. Dat voorkomt teleurstellingen en bespaart kostbare tijd. Daarnaast ondersteunt een overnameadviseur u bij de onderhandeling met de financier en bij het beoordelen van de kredietofferte.

Overnamecontracten

De afrondingsfase werkt toe naar de ondertekening van de overnameovereenkomst en de bijbehorende overeenkomsten. Het opstellen van de overeenkomsten gebeurt in samenwerking met een transactieadvocaat. Hierbij wordt doorgaans nog intensief onderhandeld over de aard, looptijd en de hoogte van de af te geven garanties en over de overige zaken die zijn geregeld in de bijlage van de overnameovereenkomst. Een overnameadviseur zal u hiervoor behoeden en op het juiste moment de onderhandelingen hierover voeren. Daarnaast coördineert een overnameadviseur de eventuele overige zaken, waaronder de voorbereiding voor de levering bij de notaris, eventuele bankgaranties, kapitaalstortingen, etc. Dit voorkomt dat in het staartstuk van het proces onnodige tijd verloren gaat. 

Een overnameadviseur is tijdens het bedrijfsovernameproces uw partner die u met kennis en ervaring in dit complexe proces ondersteunt en die u voor (kostbare) misstappen weet te behoeden. 

Terug

 

Adviseur betrokken bij dit artikel:

 

Willem van Esch
Senior adviseur +31(0)6 201 10 206 +31(0)76 53 03 838