Ik wil wel verkopen, maar de tijd is nog niet rijp

06-10-2014

Ondanks wisselende geluiden over het al dan niet aantrekken van de economie, valt er in de fusie en overname markt de afgelopen maanden wel een duidelijke trend te bespeuren.

En ditmaal een positieve. Het valt niet te ontkennen dat de fusie en overnamemarkt harde klappen heeft gehad en de activiteit van de markt het eerste halfjaar 2010 in schril contrast staat met de “gouden jaren”. Toch zijn de eerste tekenen van herstel duidelijk merkbaar.

Kopers en private equity huizen melden zich op grote schaal. Banken hebben meer vertrouwen in de toekomst en hebben het afgelopen kwartaal aanzienlijk meer geld uitgeleend en het aantal transacties in het grootbedrijf is aanzienlijk toegenomen.

Toch merken wij dat ondernemers in het MKB zich nog slechts op beperkte schaal uit eigen beweging bij ons melden en afwachtend zijn als het gaat over de verkoop van hun onderneming. Veel ondernemers hebben weldegelijk interesse en spelen –wellicht al veel langer- met de gedachte hun onderneming te verkopen, maar vragen zich af of de markt wel goed is en of ze niet te veel worden afgerekend op de resultaatdip van de afgelopen jaren.

Maar ook voor de ondernemer die de afgelopen jaren een minder goed resultaat heeft behaald en de verkoop van zijn bedrijf niet langer uit kan/wil stellen, zijn er mogelijkheden om toch de vruchten te plukken van de verbeterende vooruitzichten.

Denk hierbij aan de verkoop van een meerderheidspakket van de aandelen, waarbij afspraken worden gemaakt over een overdracht van het minderheidsbelang op een vastgesteld moment in de toekomst tegen een dan geldende marktconforme waarde. Indien de onderneming de komende jaren inderdaad weer uit het dal kruipt en de verbeterende vooruitzichten kan realiseren, dan kan verkoper hiervan mee profiteren door het resterende minderheidsbelang aan te bieden.

Een bijkomend voordeel is dat de financierbaarheid van de transactie wordt bevorderd. Doordat in eerste instantie slechts een meerderheidsbelang wordt aangeboden is de totale koopsom lager dan in het geval van een 100% overname. Daarnaast straalt verkoper uit, door het aanhouden van een belang in de onderneming, vertrouwen te hebben in de toekomst van de onderneming, hetgeen de bank mee zal nemen in het beoordelen van het risico van de transactie. De risicoperceptie van de bank is tevens lager wanneer wordt overgegaan tot de verkoop van het minderheidsbelang, doordat koper al enige tijd (jaren) ervaring heeft binnen de organisatie.

Met het oog op de toenemende interesse vanuit de kopersmarkt, het versoepelende beleid van banken en de bevorderende vooruitzichten ben ik er van overtuigd dat de broze tekenen van herstel zich zullen versterken en kopers en verkopers in het MKB het komende jaar weer dichter tot elkaar zullen komen.

 

Terug

Specialist betrokken bij dit artikel:

 

Alexander den Boer
Directielid Corporate Finance +31(0)6 517 11 822 +31(0)76 53 03 838