Waarom ieder bedrijf baat heeft bij een waardebepaling

19-09-2013

Het uitvoeren van een waardebepaling vormt een vast onderdeel van een koop- of verkooptraject. Het is jammer dat dit vaak ook de eerste keer is dat de ondernemer besluit tot het uitvoeren van een waardebepaling. Een waardebepaling kan juist heel erg van toegevoegde waarde zijn wanneer er nog helemaal geen sprake is van koop- of verkoopplannen. Wij constateren dat een waardebepaling voor veel ondernemers heel erg verhelderend werkt.

Doordat de waarde van een onderneming afhankelijk is van de verwachte toekomstige geldstromen (verdiencapaciteit) afgezet tegen een bepaalde op de onderneming gebaseerd risicoprofiel, dient de ondernemer na te denken over de toekomst van de onderneming en de aan de onderneming blootgestelde risico’s.

Wat zijn de ontwikkelingen in de branche en wat is de impact hiervan op de onderneming? Kan ik blijven concurreren met de huidige activiteiten? Groeit de omzet? Kunnen de kosten in toom worden gehouden? Hoe zit het met de risicospreiding van de activiteiten? Hoe afhankelijk is de onderneming van haar DGA en haar voornaamste afnemers en leveranciers? Door het veranderen van deze uitgangspunten krijgt ment inzicht in de waarde-impact van ontwikkelingen en kwetsbaarheden van de onderneming.

In de praktijk merken we dat steeds meer ondernemers waarde hechten aan een periodieke waardebepaling. Hierdoor valt immers te zien of er in de tussenliggende periode daadwerkelijk waarde is toegevoegd. Ook met het oog op een toekomstige verkoop kan het zinvol zijn om tijdig een waardebepaling uit te voeren zodat er voldoende tijd is om eventuele waarde drukkende element en omstandigheden te verbeteren.

Hoe verhouden de toekomstige verwachtingen  zich met de risico’s van uw bedrijf?  Laat uw gegevens hier achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Terug